Tłumaczenia

Nasze biuro oferuje Państwu tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz ustne.

Tłumaczymy wszystkie języki europejskie.

Z nami zaoszczędzą Państwo cenny czas i pieniądze. Oferujemy Państwu tłumaczenia pisemne,  które realizujemy w krótkich terminach. Nasi tłumacze wesprą Państwa na konferencjach  biznesowych i meetingach z zagranicznymi gośćmi, tłumacząc Państwa rozmowę.

Nasi klienci mogą w pełni nam zaufać, bo powierzone nam  dokumenty  są  objęte klauzulą poufności, a tłumaczy obowiązuje dochowanie tajemnicy. Tłumaczenia dostarczone są osobiście lub  listem  poleconym.

Starannie weryfikujemy naszych tłumaczy. Współpracują z nami tylko i wyłącznie  doświadczeni tłumacze przysięgli, uprawnieni przez Ministra Sprawiedliwości.   Każdy dokument przysięgły zawiera informacje o tłumaczu, jego imienną pieczęć oraz oświadczenie o zgodności tłumaczenia z oryginałem.

Działamy zgodnie z przepisami  dot. działalności tłumacza , które reguluje ustawa o  zawodzie tłumacza

Nasze biuro specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, ekonomii, medycyny oraz tłumaczeń technicznych.

Prawo- pełnomocnictwa, umowy, ustawy, akty notarialne, dokumenty rejestrowe firm,

Ekonomia-kosztorysy, biznesplany, Raporty, audyty, bilanse, oferty handlowe,

Medycyna- dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali,

Motoryzacja-dokumenty samochodowe,

IT – Informatyka- instrukcje, oprogramowania, strony internetowe. Portale społecznościowe,

Reklama- materiały reklamowe i marketingowe

Techniczne- instrukcje obsługi, patenty, etykiety  produktów,

Biznesowe- korespondencja handlowa

Prasa-artykuły prasowe

Tłumaczymy także Korespondencję bieżącą, mailing, redagujemy oficjalne pisma, CV, listy motywacyjne we wszystkich  językach europejskich.